Healthy Mind, Coaching, Gesprekstherapie en Psychosociale Begeleiding.

Even voorstellen

Mijn naam is Jeroen van der Ven: Coach, Psychosociaal Therapeut, Gedragstherapeutisch medewerker(post-HBO) en A, B en Z-verpleegkundige(Hbo-niveau). 

Ik heb meer dan 15 jaar ervaring als verpleegkundige binnen de verschillende differentiaties van zorg. Mijn grote affiniteit, interesse en passie in het psychisch functioneren van de mens heeft er toe geleid dat ik me gespecialiseerd heb in de psychiatrie. Ik heb zowel ervaring in de acute psychiatrie (gesloten afdeling), de PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) en de dagbehandeling van de PAAZ waar ik de opleiding tot gedragstherapeutisch medewerker heb gevolgd en als psychosociaal therapeut verschillende therapieën heb gegeven zoals cognitieve gedragstherapie, zingeving, exposure en cursussen aan volwassenen met ADHD.

Daarnaast heb ik ruim 7 jaar als justitieel verpleegkundige bij DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) gewerkt waar ik de nodige ervaring heb opgedaan en trainingen heb gevolgd met betrekking tot gespreksvoering, agressie, verslavingsproblemen en motiverende bejegening. De opleiding Inrichtingsonderhandelaar waarbij je wordt getraind om bij een gijzeling in gesprek te gaan met de gijzelnemer, heeft me nieuwe vaardigheden gegeven in gespreksvoering.

Naast de theoretische kaders weet ik uit ervaring wat het is om niet in balans te zijn, om te worstelen met negatieve gevoelens en het idee te hebben dat de wereld je niet begrijpt. Ik weet daarbij ook wat het is om weer op te klimmen uit een diep dal en het negatieve om te zetten in het positieve en als een sterker persoon verder te gaan.